TR (Değiştir)

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve Üyelerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Ovion Teknoloji San. Tic. A.Ş (‘’OVION’’) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde:

 • OVION’a ait https://www.ovion.com.trinternet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz, siteden alışveriş yapmanız,
 • 3. kişiler tarafından yapılan alışverişin tarafınıza gönderilmesi,
 • Site’ye üye olmanız,
 • İletişim tercihleriniz doğrultusunda Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılması, OVION tarafından düzenlenen kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız, amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçleri nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesi,
 • Yasal Süreçler ve Kurum İçi Faaliyetler hakkında kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.
 • Site’de çerez kullanılmaktadır. Kullanılan çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye internet sitemizde yer alan Çerez Aydınlatma Metni aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
 1. İşleme Faaliyetine Konu Olan Kişisel Verileriniz

1.1. İnternet sitemize üye olmak istemeniz halinde;

Kimlik Bilgileriniz: Ad-Soyad

İletişim Bilgileriniz: E-posta, telefon numarası

İşlem Güvenliği: Trafik bilgisi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; üyelik hesabınızın oluşturulması ve üyelik iş ile işlemlerinin yapılabilmesi, sizlerle iletişime geçilebilmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası amaçlarıyla; KVKK 5/2 maddesine kapsamında sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

1.2. İnternet sitemizden ürün satın almanız halinde;

Kimlik Bilgileriniz: Ad-Soyad, T.C. Kimlik no

İletişim Bilgileriniz: E-posta, telefon numarası, adres

Müşteri İşlem: Fatura bilgileri, sipariş bilgisi, alışveriş bilgisi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; satış sözleşmesinin kurulması, fatura düzenlenmesi için gerekli gerekli olması sebebiyle KVKK 5/2 uyarınca kanunlarda öngörülmesi (Vergi Usul Kanunu), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

1.3. Reklam, Kampanya ve Promosyonlarımızdan haberdar olmak ve yararlanmak istemeniz halinde;

Kimlik: Ad-Soyad

İletişim: Telefon numarası, E-posta adresi

Müşteri İşlem: Alışveriş geçmişi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; bilgilendirme, mal ve hizmet tanıtımı, hizmet kalitemizi arttırmak, sizlere özel hizmetler sunabilmek, reklam, kampanya promosyonlarımıza ilişkin olarak, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik ileti gönderebilmek için İYS, Topluluk Şirketlerimiz, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla, reklam ve tanıtım ajanslarıyla, CRM, sms ve e-posta gönderimi için kullanılan yazılım şirketleri ile açık rızanıza istinaden amaçla sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

1.4. OVION yetkili servislerinden hizmet almanız halinde;

Kimlik: Ad-Soyad, imza

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, Adres, E-posta adresi

Cihazın IMEI ve Seri Numarası

Cihazın faturasında yer alan bilgiler

Cihazı teslim alacak kişinin cihaz sahibi dışında bir kişi olması durumunda Kimlik Bilgisi (Ad Soyad, İmza)

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; yetkili servise yöneltilen arızanın tespiti ve onarım işlemlerinin yerine getirilebilmesi ve mevzuat kapsamında zorunlu olan belgelerin düzenlenebilmesi, servis işlemleri boyunca iletişimin ve cihazın tesliminin sağlanabilmesi amacıyla, KVKK 5/2 maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sözleşmenin ifası ile ilgili olması kanunlarda öngörülmesi (Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi

2.1. Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ile haklarımızı kullanabilmek amacıyla KVKK 5/2 uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’ Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ‘’ ile paylaşılabilecektir. Örneğin; Vergi dairesi, Mahkemeler, İleti Yönetim Sistemi (İYS), Tüketici Hakem Heyetleri

2.2. Kişisel Verileriniz; gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve ancak bu amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçilerimiz’’ ile paylaşılmaktadır. Örneğin; Kişisel verileriniz, bir hukuki uyuşmazlık halinde hizmet aldığımız ‘’Avukatlar’’ ile, mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız ‘’Mali Müşavirler’’ ile, satın alma işlemi gerçekleştirmeniz halinde satın aldığınız ürünün tarafınıza gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için ‘’Kargo Şirketi’’ ile, denetim durumlarında ‘’Denetçiler’’, merkezi olarak temin edilen bazı hizmetlerin ifası nedeniyle, ilgili hizmetin temin edildiği ‘’Topluluk Şirketlerimiz’’, internet sitemiz üzerinden yapılan satışlarda satış işlemini gerçekleştiren ‘’İş Ortağımız’, sitemizin ödeme alt yapısını sağlayan Elektronik Ödeme Kuruluşu’ ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

 1. Haklarınız:

OVION tarafından verilerinizin işlendiği ve OVION’un verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya OVION’un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; OVION’dan, yine OVION tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

 1. Veri sorumlusuna Başvuru:

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU ÜNVAN: Ovion Teknoloji San. Tic. A. Ş.

E-POSTA : info@ovion.com.tr